Ubytovací řád

Provozní  řád objektu

 1. Smlouvu o pronájmu objektu je možno dohodnout telefonicky, elektronickou poštou a je považována za uzavřenou, pokud nájemce poukáže pronajímateli sjednanou zálohu a následně pronajímatel zašle písemné potvrzení/el. poštou/ o rezervaci dohodnutého termínu nájemci.

 

 1. Pokud z jakýchkoli důvodů nájemce zruší smlouvu o pronájmu, bude celá záloha použita jako storno poplatek.

 

 1. Nájem objektu začíná ve 14.00 hod nástupního dne a končí 10.00 hod konečného dne . Po předchozí dohodě lze hodinu předání objektu upravit. Objekt se předává uklizený – ve stavu jak byl předán /vyluxováno,umyto,vynesené koše,uklizené nádobí, svlečené povlečení/.

 

 1. Jste v nekuřáckém objektu, proto respektujte zákaz kouření ve všech prostorách.

 

 1. Při předání objektu předloží klienti doklady pro zapsání do knihy, uhradí vratnou kauci za objekt /léto 2000,–Kč až 4000,- Kč dle počtu osob a sezony/,doplatek za pronájem, lázeňský a rekreační poplatek obci /info na www.radimovice.cz/.Kauce se vyúčtuje při předání objektu nájemcem. Z částky se odečte spotřeba energie a vody,  případně za poškození inventáře. Za poškození inventáře se též považuje kouření v objektu a neuklizený objekt při předání / 100,-Kč/osobu, min. 300,-Kč/. Ztrátu klíčů je nájemce povinen okamžitě nahlásit a uhradit částku 1000,-Kč. Za osobní věci, cennosti a peníze osob v objektu majitel nezodpovídá.

 

 1. Pokud s vámi cestuje zvíře, konzultujte tuto skutečnost předem. V objektu lze pobývat  pouze se psem malé rasy /do 10kg váhy/ a  1 zvíře/pobyt. Zvíře se může pohybovat jen v přízemní části objektu, do ložnic v podkroví nemá přístup. Zvíře  nesmí používat  lůžka, koupelnu a bazén.

 

 1. Nájemce je povinen zaregistrovat všechny osoby, které budou využívat objekt. Počet osob je stanovem kapacitou objektu, osoby se počítají bez rozdílu věku. V opačném případě bude účtována pokuta 500.-Kč/noc a neoprávněně ubytovanou osobu a nájemci bude okamžitě ukončen pronájem.

 

 1. Nepřemísťujte nábytek v pokojích a mimo ně. Zakazuje se ladění televize. Zahradní nábytek srovnejte při odjezdu na své místo.

 

 1. Provoz zahradního bazénu:       Bazén slouží pouze pro osoby zaregistrované v objektu. Ostatním je používání zakázáno.Koupání v bazénu je na vlastní nebezpečí. Za bezpečnost dětí v okolí bazénu a při koupání v bazénu zodpovídají rodiče nebo doprovod dětí. Před vstupem  do bazénu je povinnost se osprchovat, očistěte případné nečistoty z nohou, pro nejmenší používejte speciální plavky do bazénu pro zachycení moči. V bazénu nepoužívejte šampony a mýdla. Je zakázáno používat před koupáním jakékoliv krémy , masti a oleje. Do vody používejte pouze pomůcky k plavání určené /ostré předměty mohou způsobit poškození stěn bazénu/. Do bazénu vstupujte  po schůdcích, chlorátor musí být ve vodě neustále i při koupání, skákání do bazénu je zakázáno. Přísný zákaz koupání zvířat v bazénu. Pokud dojde ke snížení hladiny vody u odtoku do filtrace, dopusťte vodu nebo ihned volejte majitele.Dodržování těchto zásad je důležité pro udržení kvality vody pro koupání. Tepelné čerpadlo pro přihřívání vody se pouští po dohodě s nájemcem.Informace o péči o bazén po dobu pobytu / odsouvání zastřešení, dopouštění vody, odstraňování nečistot  apod. vám  vysvětlí  majitel při předávání.

 

 1. Zahradní domek, skluzavku mohou využívat děti do 35 kg váhy, používání je na vlastní nebezpečí a za dozoru rodičů dětí nebo jejich doprovodu. Pokud si vezmete na zahradu sportovní vybavení, prosím uložte ho na noc zpět do domu.  V krbu-grilu používejte pouze dřevěné uhlí. Slunečníky  na noc nebo při větru sklopte a zajistěte.

 

 1. Pro odkládání odpadu slouží kontejnery ve vesnici. Na návsi jsou kontejnery pro plasty , sklo a papír. Pro ostatní odpad je plastový pytel přímo u domu /1 ks v ceně pobytu, další 70,–Kč/kus. Respektujte váhu odpadu . Případné poruchy v objektu hlaste majiteli.

 

 1. Pronájem tenisových kurtů, multifunkčního hřiště a dětského hřiště je možno zajistit u majitele – OÚ Radimovice, info na www.radimovice.cz, objednávky sportovišť – paní Hlavatá nebo Rejhová tel. 485146428. Pronájem kryté sportovní haly zajišťuje OÚ Sychrov, info na www.obecsychrov.cz.

 

Kontakty

Renata  Hoffmanová        605524416

František Hoffman            603872373

Renata Špalková   732932496

 

Radimovice 52, tel. 481120436,

 

WiFi : ubytovanisychrov

 

 

Comments are closed.